fodboldrejse

Fodboldrejser er kommet for at blive

Fodbold feber skal ifølge en fodboldekspert forstås som en formel kollektiv beslutning om at købe Arsenal billetter, hvor en medlemsenhed eller region af en overordnet autoritet kræver retten til deres egne fodboldrejser. Imidlertid siger en ekspert, at for at forstå folk som køber Arsenal billetter, må man være i besiddelse af tre forskellige former for data. Først vil jeg forklare, hvad dette data inkluderer, og dernæst vil jeg redegøre for den fire leddet model som arbejder med fodboldrejser, og hver der tager på disse rejser. Da jeg ikke vil bruge hele modellens komposition slavist, forklarer jeg kun de væsentlige overkategorier, se mere her. Første form for data der er nødvendig at have, er kendskabet til folk som tager på fodboldrejser og deres ønsker om Arsenal billetter. Tydelige eksempler på befolkningens stemning er f.eks. demonstrationer og strejker, fordi folk vil have at Arsenal selv sælger foldboldrejser, så de ikke selv skal til at arrangere dem. Ligeledes er en fodboldklubs holdånd ved valg brugbare.

Erfaringer med fodboldrejser deles online

I en case har jeg således valgt at anvende det statistiske data fra en hjemmeside, som beskæftiger sig med fodboldrejser.  Tredje og sidste form for data jeg finder relevant, er data med relevans til selve Arsenals fodboldfans, hvor bl.a. en kalkulering af fordele og ulemper ved at være fan, gør sig gældende. Dette vil jeg ikke beskæftige mig med, da det ikke er en del af min problemformulering. Jeg beskæftiger mig kun med, hvordan man får fat på meget billige Arsenal billetter. Ved at forholde mig til en model jeg har lavet, kan jeg bruge den data, jeg har beskrevet og er i besiddelse af i mit arbejde med modellen. Jeg håber, jeg kan bringe nyt brugelig data frem, der kan berige folk, som gerne vil på fodboldrejser med deres venner. Der er hidtil ikke lavet meget research på dette område.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>