Monthly Archives februar 2017

fodboldrejse

Fodboldrejser er kommet for at blive

Fodbold feber skal ifølge en fodboldekspert forstås som en formel kollektiv beslutning om at købe Arsenal billetter, hvor en medlemsenhed eller region af en overordnet autoritet kræver retten til deres egne fodboldrejser. Imidlertid siger en ekspert, at for at forstå folk som køber Arsenal billetter, må man være i besiddelse af tre forskellige former for data. Først vil jeg forklare, hvad dette data inkluderer, og dernæst vil jeg redegøre for den fire leddet model som arbejder med fodboldrejser, og hver der tager på disse rejser. Da jeg ikke vil bruge hele modellens komposition slavist, forklarer jeg kun de væsentlige overkategorier, se mere her...

Læs mere